Còn mãi tìm nhau

Tháng sáu mưa nhiều mà nhiều người cũng thích ngắm mưa trong tiếng nhạc Trịnh Công Sơn “Ngoài hiên mưa rơi rơi, buồn dâng lên đôi môi, buồn ơi hoen đôi mi em rồi…”Sẽ có người bảo “bài ấy... Read More