Chuyện… khó nói

Hỏi: Tôi năm nay 62 tuổi. Thỉnh thoảng “sinh hoạt” thì bị xuất tinh rất nhanh (khoảng 20, 30 giây) mà trước kia chưa hề bị. Xin bác sĩ cho biết nguyên nhân vì sao (sức khỏe tôi vẫn bình thường). Có... Read More

Khóc bố

Để quảng cáo cho mình rất nhiều sách. Thời xưa, muốn tự quảng cáo phải trải qua khổ ải có khi nguy hiểm đến tính mạng, lấy ngay anh bán cá Erốt xtát, ông tổ của nghệ tự quảng cáo làm thí dụ.... Read More