Một hiệp sĩ

Mũ rộng vành, cặp kính mát choán gần hết cả khuôn mặt trên. Còn nửa dưới khuôn mặt, từ chiếc mũi dọc dừa xinh sắn, cái miệng lúc nào cũng cười tươi lại cần thận được che bởi chiếc khăn... Read More